กลุ่มยุทธศาสตร์
นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
โทรศัพท์มือถือ :081 – 8943661
E – mail : nokann18@hotmail.com