ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จัดสรรงบประมาณงวด 2 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประขำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก
  รายละเอียด : หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งวดที่ 2 ดังเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1219 คน