ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563
และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 845 คน