ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  รายละเอียด : นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1207 คน