ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หนังสือแจ้งสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจ่ายค่าป่วยการให้กับ อสม.และรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียด : หนังสือแจ้งสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจ่ายค่าป่วยการให้กับ อสม.และรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.เชิงรุก ปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1227 คน