ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ปี 2558
  รายละเอียด : คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 881 คน