กระดานเสวนา สช.ภาคใต้
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
เห็นด้วยกับการตัดสินอสม.สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัวหรือไม่
โดย :  sangdown
เมื่อ : 2011-12-21 11:54:20
เรียน..ผู้อำนวยการศช.ภาคใต้ที่เคารพ
เรื่อง...การตัดสินอสม.สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว
ดิฉันได้มีโอกาสนำอสม.ซึ่งผ่านการประกวดระดับโซนไปแข่งขันในระดับจังหวัดในสาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว ทำให้มีความรู้สึกว่าคณะกรรมท่านหนึ่งซึ่งถูกเลือกมาเป็นคณะกรรมกรรมการในการตัดสินครั้งนี้ ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการตัดสิน ดังนี้คือ
1. ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ในการตัดสิน อีโก้สูงมาก ทราบข่าวมาว่าได้รับรางวัล ได้รับโล่มามากมาย อันนี้ขอยอมรับ แต่ในเรื่องการตัดสินอสม.นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัวนั้น กรรมการท่านนี้ รู้ไม่จริง แม้แต่คำพูดก็ยังบอกได้เลยว่า ผมได้ไปทำการบ้านมา Search อินเตอร์เน็ตมาเมื่อเช้านี้ ไม่ทราบว่ากรรมการท่านนี้ ได้รู้หลักเกณฑ์ในการตั้งคำถามอสม.สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัวระดับชาติหรือเปล่า ได้Searchในอินเตอร์เน็ตดูบ้างไหม
2. คณะกรรมการที่ตัดสินอสม.นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัวด้วยกัน ยังรู้สึกได้ถึงความลำเอียงในการตั้งเกณฑ์ในการประกวด เพราะกรรมการท่านนี้พยายามตั้งเกณฑ์การตัดสิน ที่ให้เกี่ยวโยงไปเข้ากับกิจกรรมที่ตัวเองทำจนได้รับรางวัล นั่นคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงอสม.ของเครือข่ายของตนเอง เพราะอสม.เครือข่ายของตัวเองจะได้นำเสนอให้เข้ากับหลักเกณฑ์ที่ตนเองตั้งมา เพราะได้ติว
อสม.มาแล้ว
3. สายใยรักแห่งครอบครัวเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรเข้ามาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่แตกต่างกัน กระทรวงเกษตรจะเน้นถึงเรื่องความเป็นอยู่ ร่างกาย อารมณ์ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสุข และความอบอุ่นในชีวิต ในครอบครัวและชุมชน ให้สามารถดำเนินไปได้ตามอัตภาพ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะเน้นเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดำเนินงานของแม่อาสา ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์ 3วัย โรงเรียนพ่อ- แม่ คณะกรรมการท่านนี้เอากิจกรรมของกระทรวงเกษตรมาเป็นหลัก เป็นหัวข้อสำคัญในการตัดสิน สามารถเอาเกี่ยวเนื่องได้ แต่ไม่ใช่เป็นหัวใจหลัก
4. การตัดสินของคณะกรรมการท่านนี้ ทำให้เกือบทุกคนที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรู้สึกได้ถึงความเอนเอียง แม้แต่อสม.และเจ้าหน้าที่รวมไปถึงคณะกรรมการตัดสินอสม.ดีเด่นสาขาอื่นบางท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์ก็มีความรู้สึกเช่นกันว่ากรรมการท่านนี้เอนเอียงอย่างเห็นได้ชัด จริงๆแล้วกรรมการท่านนี้เป็นคนเก่งมีฝีมืออาจจะนำอสม.ที่ได้รับคัดเลือกไปปั้นต่อได้ เพราะเป็นอสม.ในเครือข่ายของกรรมการท่านนี้เอง
ที่ดิฉันเขียนมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการคิดอคติแต่อย่างใด และขอยอมรับการตัดสิน เพราะได้ตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อยากให้ข้อคิดเห็นกับทางทีมงานคัดเลือกอสม.ระดับจังหวัดว่า การเลือกคณะกรรมการมาตัดสินอสม.ระดับจังหวัดนั้น
1. ควรเลือกคณะกรรมการที่รู้จริงในสาขานั้นๆ สาขานมแม่และสายใยรักแห่งครอบครัว ควรเป็นคนที่ทำงานด้านนี้จริงๆ ด้านแม่และเด็ก โรงพยาบาลสายใยรักฯ ของโรงพยาบาลมหาราช , สสจ. , ศูนย์อนามัยที่ 11 ไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นคนเก่งได้รับรางวัลการันตีมามากมายจึงเลือกมาเป็นคณะกรรมการ คนที่เก่งไม่ได้เก่งและไม่ได้รู้ไปเสียทุกเรื่องหรอกค่ะ
2. ไม่ควรให้กรรมการที่มีอสม.ในเครือข่ายมาประกวดมาเป็นกรรมการ เพราะถ้ากรรมการเลือกมาตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านแล้วว่าจะให้ใคร อสม.คนอื่นๆก็ไม่รู้จะมาประกวดกันทำไม มาเป็นแค่ไม้ประดับ อย่าลืมว่าทั้งอสม.และพี่เลี้ยงอสม.ซึ่งผ่านการประกวดระดับโซนมาแล้ว เค้าทำการบ้านมาอย่างดีกันทั้งนั้น แต่กรรมการท่านนี้ กลับมาบอกว่าไม่ตรงประเด็น จะต้องยึดหลักเศรษฐกิจกิจพอเพียงเป็นหลัก
3. การนำเสนอควรนำเสนอด้วยภาษาราชการ ไม่ควรใช้ภาษาท้องถิ่น เพราะอสม.ที่ได้รับรางวัลจะต้องไปต่อในระดับเขต ระดับภาค
4. เกณฑ์การตัดสินควรยึดตามแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่กรรมการคิดเองว่าน่าจะเน้นเรื่องนั้น เรื่องนี้ ให้ตรงกับความรู้สึกตัวเอง ควรเป็นมาตรฐานสากล อยากจะให้คณะกรรมการท่านนั้นไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.nakhonphc.go.th/datacenter/detail.php?news_id=229
เพราะปีหน้าจะได้เป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน ไม่ใช่ใช้มาตรฐานตามความรู้สึกของคณะกรรมการเอง

ขอขอบพระคุณที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย

 
IP :(183.89.39.79)
Mail to sangdown
แสดงความคิดเห็น
 
โดย :  prity
ตอบเมื่อ : 2011-12-21 17:14:25    IP : (223.204.101.247)
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อตัดสินเสร็จแล้ว มีอสม.บ่นกันทุกคนว่า หลาบแล้วไม่ขอมาประกวดอีกแล้ว ถ้าหากกรรมการคนนี้มาเป็นกรรมการอีก ขอบ๊ายบาย ขอลา แต่ขอชื่นชมกรรมการที่ได้รับรางวัลอสม.ระดับเขตว่า ท่านตั้งคำถามได้ตรงประเด็น เพราะท่ามีประสบการณ์จริงจากการประกวดสาขานี้

 
  ความคิดเห็นที่ : 1
Mail to prity
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ครูแอน สสม.
ตอบเมื่อ : 2011-12-21 18:02:59    IP : (110.164.110.247)
เป็นกำลังใจกับทุกคน ทุกส่วนค่ะ ถือว่าการเข้ารับการคัดเลือก อสม.ดีเด่นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดการพัฒนางานที่ทำ มุมมองความคิดที่แตกต่างไม่ใช่ความแตกแยก ไม่ได้คิดเชิงบวกน่ะค่ะ แต่อยากให้กำลังใจแก่ อสม.ที่ขยัน ทำจริง เห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องในชุมชน เป็นกำลังใจแก่พี่เลี้ยงพื้นที่ด้วย เพราะท่านทุกคนคือตัวจริงที่มีผลงานเชิงประจักษ์อยู่แล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ : 2
Mail to ครูแอน สสม.
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  อ.มงคล งาน อสม
ตอบเมื่อ : 2011-12-22 10:45:00    IP : (110.164.110.247)
ขอแสดงความยินดีกับ อสม. ดีเด่น ทุกท่านทุกระดับ ที่ถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละ และเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ต้องชื่นชมในความสามาถที่ได้รับการคัดเลือก หรือ เสนอตัวเองเป็นผู้แทนของ อสม ในการเข้ามานำเสนอผลงานของ อสม หรือสิ่งที่ อสม ได้ทำให้กับสังคมและชุมชน หริอประชาชนในความดูแลรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตนเองคาดหวังไว้ แต่ประสบการณ์ที่ อสม ได้รับ จากการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียน จะเป็น พลังและบันไดให้ ท่าน อสม ทุกท่านได้ก้าวเดินต่อไป ด้วยเกียรติ ของความเป็น อสม. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ : 3
Mail to อ.มงคล  งาน อสม
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  rooonglalida
ตอบเมื่อ : 2012-02-08 08:59:41    IP : (192.168.0.161)
ความขัดแย้งของข้อมูลระหว่างสูติแพทย์กับกุมารแพทย์ ทำให้แนวทางการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่มีความลำบากใจ เช้นหมอเด็กให้ป้อนนมผสมภายใน 3 ชั่วโมงหลังคลอดแม้ว่าจะเป็นเด็ก new born แต่หลักการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ดูดนมแม่ อย่างเร็ว อย่างบ่อย อย่างถูกวิธี อยากให้ระหว่างองค์แพทย์มีข้อตกลงกัน ไม่ไช่ให้ผู้ปฎิบัติเป็นหนังหน้าไฟ โดนตำหนิ ทำให้เกิดความการบั่นทอนกำลังใจ

 
  ความคิดเห็นที่ : 4
Mail to rooonglalida
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  mLBhLPnzEigncA
ตอบเมื่อ : 2013-06-09 16:01:11    IP : (188.143.232.12)
Keep on wirtnig and chugging away!

 
  ความคิดเห็นที่ : 5
Mail to mLBhLPnzEigncA
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ???? ???
ตอบเมื่อ : 2013-08-19 22:29:09    IP : (137.175.9.17)
I really developed the second site out a first a single, although AS I at this time need a second site to generally be my personal and / or a significant site. In addition to being rapidly along with AS I sign up the particular newer site AS I produced might be a default site. In cases where that any sort of good sense... Could there be a method to do that?.

 
  ความคิดเห็นที่ : 6
Mail to ???? ???
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ???? ?????
ตอบเมื่อ : 2013-08-19 22:29:23    IP : (137.175.9.17)
I ACTUALLY tight the visitor regularly for the purpose of several good reasons, and even the need to consistently record into the data including Facebook or myspace, Yahoo and google, Google30mail, and even and so, is really inconvenient and even becoming silver. Safari 2 do not did this particular, simply the current Safari 3..

 
  ความคิดเห็นที่ : 7
Mail to ???? ?????
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ???? ???
ตอบเมื่อ : 2013-08-19 22:29:28    IP : (137.175.9.17)
AS I adopt each of the set up suggestions, when grabbing, however , Mozilla Ie hinders all the set up..

 
  ความคิดเห็นที่ : 8
Mail to ???? ???
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ???? ?????
ตอบเมื่อ : 2013-08-19 22:29:30    IP : (137.175.9.17)
Steps to make old personal pc litigant regarding innovative vis personal pc?

 
  ความคิดเห็นที่ : 9
Mail to ???? ?????
กลับขึ้นด้านบน

1
 
แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 1 Mb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน
แสดงความเห็น
รหัสส่งข้อมูล :
   
 
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ office@nstrubi.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป